Individuele IT-beveiligingscheck langs uw bedrijfsprocessen

freudiger IT services onderzoekt uw bedrijf op IT-beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden.

Om digitale risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen, neemt freudiger IT services alle IT-kwetsbaarheden die mogelijk relevant zijn voor uw beveiliging onder de loep. Als onderdeel van onze IT Security Check analyseren we uw bedrijf namens u vanuit het perspectief van een denkbeeldige cybercrimineel. Op deze manier kunt u uzelf beschermen tegen aanzienlijke financiële schade en bedrijfsschadelijk imagoverlies.

De benadering op basis van een voorbeeld

Een transportbedrijf gevestigd in een van de grootste havens van Europa onderging een IT Security Check door freudiger IT services. Het transportbedrijf is onderdeel van een complex wereldwijd productie- en leveringsnetwerk. Het bedrijf heeft een tal van koppelingen met partners en hierdoor hechten zij veel waarde aan het hoogste niveau van zorg en verantwoordelijkheid als het gaat om IT-beveiligingen. Alle IT- systemen die gebruikt werden bij het lossen, opslaan en verder transporteren van goederen, moesten daarom aan een strenge veiligheidscontrole worden onderworpen. Hierdoor is ook het hele bedrijf onder de loep genomen, het kantoor, de serverinfrastructuur, alle naar buiten gerichte IT-systemen en andere netwerksystemen, zoals het camerabewakingssystemen. De controle omvatte ook het raadplegen van open bronnen, zoals databases met gebruikersnamen en wachtwoorden uit datalekken, evenals een zoektocht naar opvallende referenties van het bedrijf op het darknet. Samen met de interne managers van het bedrijf identificeerde freudiger IT services de relevante en acute digitale bedreigingen voor een beveiligingscontrole op maat. Waar nodig warem financiële managers, technologiedirecteuren en personeelsmanagers erbij betrokken.

Het resultaat

Na het afronden van de IT Security Check presenteerde freudiger IT services de technische bevindingen en bijbehorende verbetervoorstellen in een rapportage. De resultaten zijn geschreven in een taal die begrijpelijk is voor zakelijke besluitvormers, technische afdelingen en IT-specialisten.

Ook interesse in een individuele IT Security Check?

Neem contact met ons op via: welcome @ freudiger.nl