Individuele IT-beveiligingscheck langs uw bedrijfsprocessen

freudiger IT services onderzoekt uw procesketens op IT-beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden.

Om de digitale risico’s in uw bedrijf te identificeren, neemt freudiger IT services alle IT-kwetsbaarheden die mogelijk relevant zijn voor uw veiligheid onder de loep. Als onderdeel van onze IT-beveiligingscheck analyseren wij namens u uw bedrijf vanuit het perspectief van een denkbeeldige cybercriminele aanvaller. Op die manier kunt u zich beschermen tegen aanzienlijke financiële schade en imagoschade.

De benadering op basis van een voorbeeld

Een transportbedrijf dat in een van de grootste havens ter wereld is gevestigd, onderging een dergelijke IT-beveiligingscheck door freudiger IT services. Als onderdeel van een complex wereldwijd productie- en toeleveringsnetwerk heeft de onderneming talrijke raakvlakken met partners en hecht zij derhalve groot belang aan het hoogste niveau van zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. en hecht derhalve groot belang aan de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid op het gebied van IT-beveiliging. Alle IT-systemen die worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het lossen, de opslag en de doorvoer en verder vervoer van goederen, bijvoorbeeld, aan een veiligheidscontrole moesten worden onderworpen. Daartoe werd het gehele bedrijfsproces onder de loep genomen: de kantoor- en serverinfrastructuur, alle extern gerichte IT-systemen evenals alle digitale activa, zoals de videobewakingssystemen. De controle omvatte ook het raadplegen van open bronnen (Open Source Intelligence, OSINT), zoals databanken met gebruikersnamen en wachtwoorden uit datalekken, evenals het zoeken naar opvallende verwijzingen van het bedrijf in het Darknet. Samen met de interne managers van het bedrijf identificeerde freudiger IT services relevante en acute digitale bedreigingen voor een op maat gemaakte veiligheidscheck. Financiële managers, technologiedirecteuren en personeelsmanagers werden er waar nodig bij betrokken.

Het resultaat

Na afronding van de IT Security Check presenteert freudiger IT-services de technische bevindingen en bijbehorende verbetervoorstellen. Uiteraard zijn de resultaten geschreven in een taal die kan worden begrepen door besluitvormers in bedrijven, technische afdelingen en IT-specialisten. Op verzoek is freudiger IT-services beschikbaar voor individuele hercontroles met nader overeen te komen tussenpozen. Bent u geïnteresseerd in een individuele IT-beveiligingscheck?